Peribahasa

Bermain air basah, bermain api letup, bermain pisau luka
Tiap perbuatan atau pekerjaan ada akibatnya (risikonya)

Peribahasa

Besar kapal besar gelombang
Makin tinggi pangkatnya atau makin besar perniagaannya, makin banyak pula risikonya

Peribahasa

Tak ada laut yang tak berombak
Setiap pekerjaan (usaha) selalu ada risiko dan kesukarannya

Andrie Wongso

Harga sebuah keluarbiasaan adalah tanggung jawab! Karena di sanalah teruji setiap perkataan, tindakan, dan kesiapan dalam menghadapi setiap risiko yang muncul.