Peribahasa

Pecah menanti sebab, retak menanti belah
Sekadar menanti kesempatan untuk membalas dendam

Peribahasa

Pinggan tak retak nasi tak dingin
Cermat dalam melakukan suatu pekerjaan

Peribahasa

Retak menanti belah
Perkara kecil yang mungkin menjadi besar

Peribahasa

Retak-retak mentimun
Retak halus-halus di luar saja

Peribahasa

Sumbing meluaki, retak melampaui tara (garis)
Kesalahan besar

Peribahasa

Tak ada gading yang tak retak
Tidak ada sesuatu yang tidak ada cacatnya