Quote

Padi yang berisi akan semakin merunduk; Seseorang yang sukses semakin rendah hati. – Anonim

Erich Watson

Orang yang dengan rendah hati menundukkan dirinya, pasti suatu ketika akan ditinggikan.

W.M. Thancheray

Kebahagian hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Anonim

Jangan angkuh di hadapan orang yang rendah hati, dan jangan merendah di hadapan orang yang angkuh.