Peribahasa

Sia-sia utang tumbuh
Pekerjaan yang dilakukan tidak hati-hati dan tidak rapi penjagaannya sehingga menimbulkan kerugian