Peribahasa

Mara hinggap mara terbang, enggang lalu ranting patah
Seseorang yang tidak berbuat suatu kesalahan, tetapi pada waktu terjadi suatu kejahatan ia yang dituduh berbuat kesalahan itu

Peribahasa

Di mana ranting dipatah, di situ air disauk
Setiap orang hendaklah menurut adat kebiasaan di negeri tempat tinggalnya