Peribahasa

Bagai menghela rambut dalam tepung
Pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang harus dikerjakan dengan hati-hati sekali

Peribahasa

Bagai rambut dibelah tujuh (seribu)
Sedikit (kecil) sekali

Peribahasa

Bergantung pada rambut sehelai
Berada dalam keadaan yang sangat sulit (bahaya)

Peribahasa

Jiwa bergantung di ujung rambut
Selalu gelisah karena tidak tentu nasibnya

Peribahasa

Rambut sama hitam hati masing-masing
Tiap-tiap orang mempunyai pendapat yang berlainan

Peribahasa

Rambut sama hitam, hati masing-masing
Setiap orang mempunyai pendapat (kemauan) masing-masing

Peribahasa

Sakit kepala panjang rambut
Pura-pura sakit kepala