Peribahasa

Mati puyuh hendakkan ekor
Menghendaki sesuatu yang tidak mungkin tercapai