Peribahasa

Menggenggam erat membuhul mati
Memegang janji (putusan, nasihat, dsb) erat-erat

Peribahasa

Neraca yang palingan, bungkal yang piawai
Sangat adil dalam memberikan hukuman atau putusan (hakim)

Peribahasa

Cencang putus tiang tumbuk
Putusan yang mengikat