Ruchert

Kesalahan orang lain terletak pada mata kita, tetapi kesalahan kita sendiri terletak di punggung kita.

Peribahasa

Memakuk dengan punggung lading
Sangat menyakiti hati orang

Peribahasa

Punggung parang sekalipun jika selalu diasah, akan tajam juga
Sebodoh-bodoh orang, apabila selalu belajar, akan pandai juga

Peribahasa

Datang tampak muka, pulang tampak punggung
Datang dan pergi hendaklah memberi tahu