Peribahasa

Apa yang kurang pada belida, sisik ada tulang pun ada
Orang yang berkecukupan, tidak ada yang kurang padanya

Peribahasa

Asal ada kecil pun pada
Kalau tidak mendapat banyak, sedikit pun cukup

Peribahasa

Asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan
Kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi

Peribahasa

Bak mandi di air kiambang, pelak lepas gatal pun datang
Sesuatu yang diperoleh itu sekalipun berguna juga, tetapi kemudian men datangkan yang lebih menyiksa

Peribahasa

Bertitah lalu sembah berlaku
Jika kehendak orang lain kita turut, kehendak kita pun akan diturut juga

Peribahasa

Ikan biar dapat, serampang jangan pokah
Maksud sampai, perkakas pun tidak rusak

Peribahasa

Jika benih yang baik jatuh ke laut, menjadi pulau
Orang yang berketurunan baik, ke mana pun perginya akan bersifat baik juga