Peribahasa

Bagai pucuk (enau) dilancarkan (diluncurkan)
Sangat lancar

Peribahasa

Bagai pucuk pisang didiang
Lemah sekali

Peribahasa

Hendak ulam pucuk menjulai (pucuk dicinta ulam tiba)
Mendapat sesuatu yang lebih daripada yang dikehendaki

Peribahasa

Minta pucuk pada alu (= menghendaki pucuk alu)
Menghendaki sesuatu yang tidak mungkin tercapai

Peribahasa

Pucuk dicinta ulam tiba (hendak ulam pucuk menjulai)
Mendapat sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan

Peribahasa

Pucuk diremas dengan santan, urat direndam dengan tengguli, lamun peria pahit juga
Orang yang tabiatnya jahat, sekalipun diberi kekayaan dan pangkat, sifatnya tidak akan berubah

Peribahasa

Pucuk layu disiram hujan
Orang susah mendapat kesenangan