Peribahasa

Bersawah seperempat piring, ke sawah sama dengan orang
Orang miskin yang bertingkah laku sebagai orang kaya

Peribahasa

Manusia tertarik oleh tanah airnya, anjing tertarik oleh piringnya
Orang yang berakal itu jauh pemandangannya, tetapi orang yang bodoh hanya memikirkan keperluan perutnya, kalau ia telah kenyang sudah tidak menghendaki apa-apa lagi