Peribahasa

Kain basah kering di pinggang
Miskin sekali

Peribahasa

Utang selilit (sebelit) pinggang ( utang tiap helai bulu)
Utangnya banyak sekali