Peribahasa

Alah di rumpun betung
Kekalahan yang tidak memuaskan pihak yang kalah

Peribahasa

Alah menang tak tahu, bersorak boleh
Perihal seseorang yang tidak ikut campur dalam dua pihak yang sedang berbantah, tetapi hanya ikut mengejek pihak yang telah tentu kalah

Peribahasa

Bertepuk sebelah tangan
Kasih sayang yang datang dari sebelah pihak

Peribahasa

Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi
Kasih sayang tidak mungkin datang dari satu pihak

Peribahasa

Kalah jadi abu, menang jadi arang
Pertengkaran tidak akan menguntungkan kepada pihak mana pun

Peribahasa

Kundur tidak melata pergi, labu tidak melata mari
Persetujuan (persahabatan dsb) harus dari kedua belah pihak datangnya

Peribahasa

Seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut
Kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya