Peribahasa

Lemak manis jangan ditelan, pahit jangan dimuntahkan
Suatu perundingan, jikalau baik sekalipun jangan terus diterima dan jika kurang baik jangan pula terus ditolak, hendaklah dipikirkan dalam-dalam dan ditimbang baik-baik dahulu baik jeleknya

Peribahasa

Melanting menuju tampuk, berkata menuju benar
Dalam rapat (perundingan), kita harus menggunakan dasar kebenaran dan kejujuran

Peribahasa

Buka kulit, ambil (tampak) isi
Jujur dan terus terang (dalam perundingan dsb)

Peribahasa

Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mupakat
Kata sepakat dapat diperoleh melalui perundingan