Peribahasa

Kalah jadi abu, menang jadi arang
Pertengkaran tidak akan menguntungkan kepada pihak mana pun

Peribahasa

Gajah berjuang sama gajah, pelanduk (kancil) mati di tengah-tengah
Jika terjadi pertengkaran (peperangan) antara orang (negara) besar, orang kecil (negara kecil) yang celaka

Billie Holiday

Terkadang memenangkan suatu pertengkaran itu lebih buruk daripada kalah.