Peribahasa

Bercerai tidak bertalak (kalau bercerai tidak usah menjatuhkan talak)
Pertalian suami-istri yang tidak sah

Peribahasa

Dekat mencari suku, jauh mencari hindu
Mencari pertalian keluarga; menyusur galur