Peribahasa

Air besar batu bersibak
Persaudaraan (keluarga) menjadi cerai-berai apabila terjadi perselisihan

Peribahasa

Bertunggul ditarah, kesat diampelas
Sudah beres (tentang perselisihan)

Peribahasa

Kusut diselesaikan, keruh diperjernih
Perselisihan hendaklah diselesaikan secara baik-baik

Peribahasa

Menangguk di air keruh
Mencari keuntungan dsb ketika ada kekacauan (perselisihan dsb)

Peribahasa

Pahit dahulu, manis kemudian
Hendaklah ditentukan syarat-syarat yang nyata dahulu supaya tidak timbul perselisihan di belakang (dalam membuat perjanjian)

Peribahasa

Biduk lalu kiambang bertaut
Lekas berbaik atau berkumpul kembali (seperti perselisihan antara sanak keluarga)

Peribahasa

Degar degar merpati
Perselisihan (antara suami istri) yang tidak menyebabkan renggang, melainkan justru merapatkan