Peribahasa

Besar kapal besar gelombang
Makin tinggi pangkatnya atau makin besar perniagaannya, makin banyak pula risikonya