Peribahasa

Seperti mentimun dengan durian
, pb perlawanan yang tidak sebanding (antara orang lemah dan orang kuat, orang bodoh dan orang pandai)