Peribahasa

Ikan biar dapat, serampang jangan pokah
Maksud sampai, perkakas pun tidak rusak

Peribahasa

Kuda pelejang bukit
Orang yang menjadi kaki tangan (alat, perkakas) orang lain