Peribahasa

Hitam di atas putih
Dengan tertulis, tidak hanya dengan perkataan saja (tentang perjanjian dsb)

Peribahasa

Mengebat erat-erat, – mati-mati
Apabila membuat perjanjian harus diatur sebaik-baiknya

Peribahasa

Mengebat erat-erat, membuhul mati-mati
Membuat aturan (perjanjian) dengan sempurna

Peribahasa

Orang terpegang pada hulu nya, awak terpegang pada matanya
Dalam perjanjian atau perkara orang lebih kuat pendiriannya daripada kita

Peribahasa

Pahit dahulu, manis kemudian
Hendaklah ditentukan syarat-syarat yang nyata dahulu supaya tidak timbul perselisihan di belakang (dalam membuat perjanjian)