Peribahasa

Adat periuk berkerak, adat lesung berdekak
Jika seseorang ingin beroleh keuntungan dalam satu pekerjaan, hendaklah ia dapat menanggung kesusahan

Peribahasa

Menumbuk di lesung, bertanak di periuk
Adat itu berdasar pada kebiasaan yang sudah semestinya

Peribahasa

Menumbuk di periuk, bertanak di lesung
Melakukan sesuatu yang menyalahi kebiasaan

Peribahasa

Orang pembuat periuk, bertanak di tembikar
Yang membuatnya sendiri biasanya tidak memakai buatannya yang baik, melainkan memakai buatannya yang buruk-buruk

Peribahasa

Besar kayu besar bahannya ( besar periuk besar keraknya)
Banyak penghasilan banyak pula belanjanya

Peribahasa

Besar periuk besar kerak
Semakin banyak pendapatan, semakin banyak pula pengeluaran

Peribahasa

Sendok dan periuk lagi berantuk ( sendok dengan belanga lagi berlaga)
Sahabat baik (suami istri dsb) adakalanya berselisih juga