Peribahasa

Jangan diperlebar timba ke perigi, kalau tak putus, genting
Jangan diulang-ulang perbuatan yang jahat, lambat laun akan mendapat bencana jua

Peribahasa

Jangan diperlelarkan timba perigi, kalau tak putus genting
Kejahatan itu jika diulang-ulang akhirnya mencelakakan juga

Peribahasa

Lopak jadi perigi
Naik derajat (orang miskin menjadi kaya dsb)

Peribahasa

Lupak jadi perigi
Naik derajat (kedudukan) seperti orang miskin menjadi kaya