Peribahasa

Bernapas ke luar badan
Lebih percaya pada pendapat orang lain daripada percaya pada pendapat sendiri

Peribahasa

Berserah berkabilan
Sudah memercayakan sesuatu kepada orang, tetapi masih mengawasinya juga (jadi, tidak percaya sungguh-sungguh)

Peribahasa

Mata tidur, bantal terjaga
Seorang istri yang berlaku serong ketika suaminya sangat percaya akan kelurusannya

Andrea Hirata

Orang-orang yg menang di hidup tidak selalu kuat, cepat, pintar. Pada akhirnya yang menang adalah orang yang percaya pada dirinya sendiri.

Peribahasa

Mulut manis jangan percaya, lepas dari tangan jangan diharap
Jangan percaya kepada orang yang manis perkataannya, barang atau uang yang dipinjamkan kepada orang yang bersifat demikian, tidak dapat diharapkan kembali lagi

Anonim

Tiga jalan untuk mencapai kesuksesan: 1. Percaya diri sendiri 2. Selalu jujur 3. Bekerja keras dan tekun

Hans Christian Andersen

Tak satu pun terlalu tinggi untuk dicapai seorang pria, tetapi ia harus mendaki dengan hati-hati dan percaya diri.