Peribahasa

Tak sungguh seluang melaut, (akhirnya balik ke tepi juga)
Tidak betah tinggal di perantauan; orang yang meninggalkan kaumnya (keluarganya), tetapi akhirnya kembali juga