Peribahasa

Sia-sia utang tumbuh
Pekerjaan yang dilakukan tidak hati-hati dan tidak rapi penjagaannya sehingga menimbulkan kerugian

Peribahasa

Silap mata pecah kepala
Kalau kurang penjagaan dalam suatu pekerjaan yang berbahaya, binasalah akhirnya