Peribahasa

Padi selumbung dimakan orang banyak
Penghibur bagi istri yang suaminya beristri lebih daripada satu