Peribahasa

Masuk lima keluar sepuluh
Belanja yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada penghasilan (pendapatan)

Peribahasa

Besar kayu besar bahan nya
Jika penghasilan besar, pengeluarannya pun besar pula

Peribahasa

Besar kayu besar bahannya ( besar periuk besar keraknya)
Banyak penghasilan banyak pula belanjanya

Anonim

Apabila orang mempunyai penghasilan terbatas dapat menyisihkan sebagaian hartanya, maka dia akan menyimpannya di bank, sehingga apabila pengusaha kaya-raya perlu uang, dapat segera dipinjami.