Peribahasa

Jual sutra beli mastuli
Kehilangan sesuatu yang berharga mendapat pengganti yang lebih baik

Peribahasa

Patah tumbuh hilang berganti
Seorang pemimpin apabila meninggal tentu akan ada penggantinya

Peribahasa

Esa hilang dua terbilang
Mati atau hidup dengan kemuliaan, tidak ada pilihan lain; apabila seorang pemimpin mati, segera akan tampil beberapa orang penggantinya