Bob Sadino

Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak.

Peribahasa

Air tenang (biasa) menghanyutkan
Orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya

Peribahasa

Air tenang menghanyutkan
Orang yang pendiam, tetapi banyak pengetahuannya

Peribahasa

Apa gunanya kemenyan sebesar tungku kalau tidak dibakar
Tidak ada gunanya ilmu pengetahuan yang disimpan saja kalau tidak diajarkan kepada orang lain atau tidak dipraktikkan (tidak dimanfaatkan)

Peribahasa

Beriak tanda tak dalam, berguncang tanda tak penuh
Orang yang suka menyombong pertanda kurang dalam pengetahuannya

Peribahasa

Berkocak tanda tak penuh
Orang yang banyak bicara menandakan kurang pengetahuannya

Peribahasa

Ilmu padi, makin berisi makin runduk
Makin banyak pengetahuan makin rendah hati