Peribahasa

Banyak orang banyak ragam nya
Tiap-tiap orang mempunyai pendapat (kemauan) sendiri-sendiri

Peribahasa

Bernapas ke luar badan
Lebih percaya pada pendapat orang lain daripada percaya pada pendapat sendiri

Peribahasa

Bertukar jalan (sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut)
Berlainan pendapat (caranya) meskipun maksudnya sama;

Peribahasa

Kepala sama -, pendapat berlain-lainan
Setiap orang berlainan pendapatnya

Peribahasa

Kepala sama bulu, pendapat berlain-lainan
Setiap orang berlainan pendapatnya

Peribahasa

Kepala sama hitam (berbulu), pendapat berlain-lain
Tiap orang berlain-lain pendapatnya

Peribahasa

Menyanyikan lagu lama (kuno)
Mengutarakan pendapat yang telah usang atau sudah sering dikatakan orang