Peribahasa

Berbukit di balik pendakian
Lepas dari kesukaran yang satu mendapat kesukaran lain

Peribahasa

Berlurah di balik pendakian
Maksud lain yang tersembunyi