Peribahasa

Pencarak benak orang
Orang yang suka mengambil milik orang lain dengan cara yang lalim