Peribahasa

Hidup dua muara
Hidup dengan dua mata pencaharian

Peribahasa

Lagi ada jangan -, sudah habis baru
Sewaktu ada pencaharian, jangan diganggu harta simpanannya, tetapi apabila tiada pencaharian lagi, barulah dipergunakan harta simpanan itu