Peribahasa

Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah
Ingat-ingat selalu dalam berbuat sesuatu

Peribahasa

Berkata peliharakan lidah
… tidak akan menghiraukan cemoohan orang