Peribahasa

Kuda pelejang bukit
Orang yang menjadi kaki tangan (alat, perkakas) orang lain