Peribahasa

Bau nya setahun pelayaran
Berbau busuk sekali