Peribahasa

Pelanduk di cerang rimba ( pelanduk di dalam cerang)
Sangat gelisah ketakutan

Peribahasa

Pelanduk di dalam cerang (di cerang rimba)
Kehilangan akal atau gelisah sekali (karena ketakutan, menghadapi bahaya, dsb)

Peribahasa

Pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tak melupakan pelanduk
Orang yang berutang biasanya mudah lupa akan yang berpiutang, sebaliknya yang berpiutang tidak lupa akan orang yang berutang kepadanya

Peribahasa

Pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tidak melupakan pelanduk
Sudah lupa akan bahaya, tetapi sebenarnya bahaya masih tetap mengancam

Peribahasa

Gajah berjuang sama gajah, pelanduk (kancil) mati di tengah-tengah
Jika terjadi pertengkaran (peperangan) antara orang (negara) besar, orang kecil (negara kecil) yang celaka