Peribahasa

Belakang parang lagi jika diasah niscaya tajam
Sebodoh-bodohnya orang, jika berusaha dan belajar akan menjadi pandai

Peribahasa

Mendebik mata parang
Menentang orang yang berkuasa

Peribahasa

Parang gabus menjadi besi
Orang yang lemah menjadi orang yang kuat

Peribahasa

Punggung parang sekalipun jika selalu diasah, akan tajam juga
Sebodoh-bodoh orang, apabila selalu belajar, akan pandai juga

Peribahasa

Seperti parang bermata dua
Mendapat keuntungan dari kedua belah pihak