Andrea Hirata

Gila itu ada 44 macam, semakin kecil nombornya, semakin parah gilanya.

Peribahasa

Seperti lampu kekurangan minyak
Perihal seseorang yang hidupnya sangat melarat

Sobat Sukses

kehilangan milik tak begitu penting, kehilangan kehormatan adalah lebih parah, tetapi lebih celaka lagi kehilangan keberanian. -Parida D