Peribahasa

Bagai dekan di bawah pangkal buluh
Seseorang yang pandai menyimpan rahasia

Peribahasa

Bertopang pangkal seia
Berbantah dapat menjadi dasar mencapai persetujuan

Peribahasa

Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai
Orang yang hidup hemat akan menjadi kaya, orang rajin belajar akan menjadi pandai

Peribahasa

Hulu malang pangkal celaka
Asal suatu kecelakaan

Peribahasa

Kemiri jatuh ke pangkalnya
Beroleh tempat yang pantas

Peribahasa

Kita di pangkal merawal dia di ujung merawal
Tanggungan kita lebih berat daripada tanggungannya

Peribahasa

Lengan seperti sulur bakung
Lengan yang halus di ujung, besar di tengah, dan bulat di pangkalnya