Peribahasa

Tiang pandak hendak menyamai tiang panjang
Hendak meniru-niru perbuatan orang besar atau kaya, akhirnya diri binasa