Peribahasa

Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai
Orang yang hidup hemat akan menjadi kaya, orang rajin belajar akan menjadi pandai

Peribahasa

Hilang kilat dalam kilau
(kepandaian, kebesaran, dsb) tidak menonjol lagi sesudah berada bersama orang-orang pandai, orang-orang terkenal, dsb

Peribahasa

Hujan berbalik ke langit
Orang berkuasa (pandai, kaya, dsb) minta tolong kepada orang yang lemah (bodoh, miskin, dsb)

Peribahasa

Hulu mujur pandai bertenggang (bertengkar), hulu baik pandai memakai
Pandai hidup dan pandai bergaul

Peribahasa

Ikan terkilat, jala tiba
1 sangat pandai dan tajam dl menangkap perkataan orang; 2 tindakan yg cepat dilakukan (untuk menghadapi sesuatu)

Peribahasa

Intan disangka batu kelikir
Tidak pandai menghargai sesuatu

Peribahasa

Kalau pandai menggulai badar pun menjadi tenggiri
Orang yang pandai meskipun kurang alat syaratnya, dapat juga mengerjakan sesuatu dengan baik