Peribahasa

Bagai dekan di bawah pangkal buluh
Seseorang yang pandai menyimpan rahasia

Peribahasa

Bagai langau di ekor gajah
Selalu tunduk kepada kemauan orang besar atau orang pandai

Peribahasa

Belakang parang lagi jika diasah niscaya tajam
Sebodoh-bodohnya orang, jika berusaha dan belajar akan menjadi pandai

Peribahasa

Belalang hendak menjadi elang
Orang bodoh (hina) berlaku seperti orang pandai (terhormat)

Peribahasa

Berniaga di ujung lidah
Orang pandai yg tidak jujur

Peribahasa

Bertemu muka dengan tedung
Bertemu (berharap-harap) antara dua orang yang sama-sama kuat (pandai)

Peribahasa

Bertemu mura dengan tedung
Sama-sama pandai (kuat dsb)