Peribahasa

Ada angin ada pohon nya (hujan berpohon, panas berasal)
Segala hal ada asal mulanya (sebab-sebabnya)

Peribahasa

Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas
Selalu ada kesempatan untuk membalas dendam

Peribahasa

Hujan berpohon, panas berasal
Segala hal tentu ada sebabnya

Peribahasa

Hujan panas permainan hari, senang susah permainan hidup
Telah biasa bahwa kehidupan manusia ada kalanya susah, ada kalanya senang

Peribahasa

Hujan tempat berteduh, panas tempat berlindung
Orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang banyak

Peribahasa

Memegang besi panas
Melakukan sesuatu dengan selalu diliputi khawatir dan takut

Peribahasa

Menyeladang bagai panas di padang
Suatu kejadian yang terjadi secara merata di mana-mana