Abdullah Gymnastiar

Yang paling menjatuhkan seseorang itu adalah tidak seimbangnya antar yang dikatakan dengan yang dilakukan.

Andrea Hirata

Kebosanan itu kejam, tetapi kesepian lebih biadap daripada kebosanan. Kesepian adalah salah satu penderitaan manusia yang paling pedih.

Andrea Hirata

Untuk sesuatu yang paling kuinginkan melebihi apa pun.

Andrea Hirata

Beri aku sesuatu yang paling sulit, aku akan belajar!

Andrea Hirata

Berikan aku hal yang paling sulit, aku akan belajar