Peribahasa

Pacet hendak menjadi ular
Orang hina (miskin) berlaku sebagai orang besar (kaya)