Peribahasa

Ada rupa ada harga
Harga barang ditentukan oleh keadaan barang

Peribahasa

Alah bisa karena biasa
Kalah kepandaian oleh latihan

Peribahasa

Alah bisa oleh (karena) biasa
Sesuatu yang sukar, kalau sudah biasa dikerjakan, tidak terasa sukar lagi

Peribahasa

Alah limau oleh benalu
Orang yang merugikan atau menguasai orang atau tempatnya menumpang

Peribahasa

Bagai jawi terkurung
Sangat gelisah atau kurang senang karena terpingit atau terikat oleh adat

Peribahasa

Bagai membakar tunam basah
Hal mengajar anak yang bodoh, sukar dimengerti (diterima) pelajaran itu olehnya

Peribahasa

Bersua baji dengan matan (tahan baji oleh kelidai)
Keras (berani, kuat) lawan keras (berani, kuat)