Peribahasa

Bermalam di bawah nyiur pinang orang, kata orang diturut
Hendaklah kita mengikuti adat-istiadat negeri yang kita tempati